Projekt zakłada wykończenie elewacji maksymalnie trzema materiałami, tj. bazowymi jasno- i ciemnoszarymi tynkami strukturalnymi (w drożej opcji – spiekami kwarcowymi) oraz akcentującym miedzianym tynkiem strukturalnym (w drożej opcji – spiekiem kwarcowym). Bryła domu jest nowoczesna, zatem głównym założeniem projektowym było uniknięcie wchodzenia w detal wykończeniowy, a jedynie wyraźne podkreślenie elementów wyróżniających się gabarytowo i dużych płaszczyzn. W celu podkreślenia tekstur materiałów wykończeniowych zaplanowano różnorodne oprawy świetlne. Jedynym detalem w materiale są boniowania, które są jednocześnie przedłużeniem linii stolarki okiennej i drzwiowej.