projekt rewitalizacji przebudowy pałacu potockich w lublinie

Lokalizacja: Lublin, ul. Staszica i Zielona

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego Pałacu Potockich, odtworzenie jego historycznej formy dachu mansardowego, przywrócenie w maksymalnym stopniu pierwotnego układu pomieszczeń poprzez oczyszczenie wnętrza z wtórnych ścian działowych, wyeksponowanie jego atutów, jakimi są sklepienia kolebkowe, odkrycie polichromii na elewacji zachodniej i odrestaurowanie detali architektonicznych.  Obiekt jest pod ochroną konserwatorską, więc wszelkie prace projektowe musiały odbywać się przy uzgodnieniu   z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie.